Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, ΤΙ ΚΑΝΑΤΕ ΩΡΕ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΑσχόλιο Ι.Α : Εὐχαριστοῦμεν ὅλους, ὅσους δὲν χαραμίζουν τὸν χρόνο τους νὰ διαβάζουν ἁπλῶς ἱστοσελίδες, ἀλλὰ ἀποκτοῦν ἀγωνιστικὸ φρόνημα καὶ μάχονται ἐνεργὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.

ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΙ, ποὺ ἔχουν σὰν δόγμα τους «οὐ μὲ πείσῃς κάν μὲ πείσης».
Εἶναι ψευδοδιανοούμενοι καὶ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοὶ», ποὺ πολεμοῦν τὴν ἀλήθεια, παραβλέποντες ἀνακαμάχητα ἱστορικὰ στοιχεῖα. Ἰσχυρίζονται ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι δῆθεν «τάμα» τῆς χούντας καὶ ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε κατάλοιπα τῆς χούντας.
Ἐπιβάλλεται ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ τοὺς ἀποκαλύψουμε διεθνῶς. Νὰ διαφωτίσουμε τοὺς ἁπανταχοῦ ἀγαθοπροαιρέτους νὰ μὴ παρασύρωνται ἀπὸ τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἱστορίας.

Εὐχαριστοῦμεν ὅλους, ὅσους δὲν χαραμίζουν τὸν χρόνο τους νὰ διαβάζουν ἁπλῶς ἱστοσελίδες,  ἀλλὰ ἀποκτοῦν ἀγωνιστικὸ φρόνημα καὶ μάχονται ἐνεργὰ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου